تلفن

02188286834
حامد ابراهیمی زاده

حامد ابراهیمی زاده

مدیر اجرایی

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت

سامان جمشیدپور

سامان جمشیدپور

مدیر داخلی

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت

حامد اجاقی

حامد اجاقی

مدیر تولید

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت

محمد نصیری

محمد نصیری

مدیر تدارکات

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت

فرهاد نجاتی

فرهاد نجاتی

مدیر واحد ساخت

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت

زهرا تیموری

زهرا تیموری

کارشناس تولید

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت

نکیسا آرام

نکیسا آرام

مدیر روابط عمومی

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت

نرگس جدیدی

نرگس جدیدی

کارشناس فروش

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت

X