ما خدمات ساختمانی، صنعتی و انواع خدمات را ارائه می دهیم

دستگاه جوش زیرپودری

جوشکاری سازه های سنگین و دوار ...

جزئیات

دستگاه برش ریلی

برش اتوماتیک خطی ...

جزئیات
X