تلفن

02188286834
  • نام پروژه: جوش آلومینیوم با دستگاه های دیجی تیگ
  • کارفرما: شرکت شماره 2
  • موقعیت مکانی: بارسلونا، اسپانیا
  • سال تکمیل پروژه: 1400
  • هزینه پروژه: 15 میلیارد تومان
  • وب سایت: www.koncrete.com
  • مهندس اجرایی: مارک ویلی
X