• نام پروژه: امکان اتوماسیون و رباتیک
  • کارفرما: بانک کشاورزی چین
  • موقعیت مکانی: شانگهای، چین
  • سال تکمیل پروژه: 1400
  • هزینه پروژه: 15 میلیارد تومان
  • وب سایت: www.koncrete.com
  • مهندس اجرایی: مارک ویلی
X