تلفن

02188286834

دستگاه جوش co2 گام الکتریک جوشا 500 آمپر مدل MULTI MIG 1611 آب خنک

سه کاره  MAG/MIG و
MMA/ TIG
* بهره مندی از جدیدترین تكنولوژی اینورتر و استفاده از
بهترین کيفيت IGBT

امکان افزایش فاصله بین وایر فیدر و دستگاه تا 10 متر (لیفه)

دارای یونیت آب خنک
* پایداری پارامترهای جوشكاری حتی با وجود نوسان برق شهر
* برقراری قوس عالی و امكان تزریق سيم با سرعت پایين در
لحظه شروع قوس

Compare

توضیحات

معرفی دستگاه جوش سه کاره دستگاه جوش co2 گام الکتریک جوشا 500 آمپر مدل MULTY MIG 1611 آب خنک که با توجه به وایر فیدر جدا شونده امکان جوشکاری بدون نیاز به جابجایی خود دستگاه را فراهم می سازد.

دستگاه MIG Multi با بهره گيری از تكنولوژی inverter
و استفاده از سوئيچ های IGBT با قدرت بالا و کنترل آنها با
استفاده از تكنيک PWM ،امكان جوشكاری با کيفيت بالایی
را در پروسه MIG فراهم می سازد.

از قابليتهای دستگاه می توان به موارد زیر اشاره کرد:

سه کاره  MAG/MIG و
MMA/ TIG
* بهره مندی از جدیدترین تكنولوژی اینورتر و استفاده از
بهترین کيفيت IGBT

امکان افزایش فاصله بین وایر فیدر و دستگاه تا 10 متر (لیفه)

دارای یونیت آب خنک
* پایداری پارامترهای جوشكاری حتی با وجود نوسان برق شهر
* برقراری قوس عالی و امكان تزریق سيم با سرعت پایين در
لحظه شروع قوس
اطلاعات فنی :
مشخصات فنی دستگاهها در جدول زیر خلاصه شده است :
* دیوتی سایكل بالا جهت انجام جوشكاری های طولانی
* بهره مندی از تكنيک فيدبک که منجر به توليد مشخصه ولتاژ
ثابت دراین دستگاه می گردد
* امكان تنظيم ولتاژ و جریان جوشكاری بطور پيوسته
* امكان کنترل اندوکتانس الكترونيكی که منجر به پایداری
قوس می گردد
* کاهش وزن و ابعاد دستگاه با استفاده از تكنولوژی اینورتر
* مناسب برای جوشكاری آهن، استينلس استيل و آلومينيوم،
روی ورقهای نازک یا ضخيم و لوله ها
* حفاظت در مقابل اضافه بار
* انجام شروع و پایان جوشكاری با حق انتخاب یک یا دو بار
فشردن شستی تورچ
* کنترل سرعت سيم جوشكاری بوسيله سيستم فيدبک و ترمز
* دارای شستی تست سيم
* امكان پيش تنظيم ولتاژ جوشكاری بهمراه نمایش جریان و
ولتاژ واقعی حين جوشكاری و پس از جوشكاری
* قابليت تنظيم “Back Burn “جهت جلوگيری از چسبيدن
سيم به نازل تورچ یا قطعه کار
* نگهدارنده ویژه کپسول گاز

دوره ضمانت و خدمات پس از فروش

 

MULTI-MIG 1611,2011

پارامترهای جوشكاری
:MAG/ MIG جوشكاری
جوشكاری MAG/MIG پروسه ای می باشد که در آن سیم
جوشکاری حامل قوس الکتریکی می باشد ، در اطراف نازل
سیم یا همان TIP CONTACT در تورچ گاز وجود دارد
توجه نمایید که NOZZLE GAS عاری از هرگونه اسپتر
SPATTER باشد.
جوشكاری فلزی با گاز بی اثر (MIG(
در این شیوه جوشکاری تنها از گازهای بی اثر استفاده می
شود. گازهای مورد استفاده معمول عبارتند از آرگون، هلیوم و
یا ترکیبی از آنها )MIX )این شیوه در جوشکاری آلومینیوم و
سایر فلزات غیر آهنی مورد استفاده قرار می گیرد.
جوشكاری فلزی با گاز فعال(MAG(
در جوشکاری MAG گازهای فعال نظیر ترکیبی از آرگون و
CO2 بکار می رود. این شیوه در جوشکاری آهن و فولاد های
ضد زنگ کاربرد دارد.
این ترکیب گازها در پایداری قوس ، انتقال مواد مذاب و مقدار
پاشش و همینطور بر روی حوضچه مذاب بویژه میزان نفوذ
جوش و خواص مکانیکی اتصال جوشکاری شده تاثیر قابل
ملاحظه ای دارد.
پیش از شروع به جوشکاری ، اطمینان حاصل کنید که لینر
LINER فنری متناسب با قطر سیم جوش انتخاب شده باشد.
فنر درون تورچ باید بطور پیوسته از نظر هرگونه تاب خوردگی
و فرسودگی بازرسی و سپس تعویض شود. حتما بطور مرتب با
کمک هوای فشرده تمیز نمایید. )البته قبل از آن
TIP CONTACT را از تورچ باز نمایید(
اتصالات مربوط به شیلنگ های آب و گاز را از لحاظ نشتی
بررسی نمایید. اطمینان حاصل نمایید در دستگاه های تیپ آب
خنک ، مخزن یونیت بطور کامل با محلول خنک کننده تورچ
پر شده باشد و پمپ بدرستی کار کند.
همچنین در سمت وایر فیدر توجه نمایید که لوله راهنمای
سیم به میزان کافی به غلتک های سیم نزدیک باشد )در غیر
این صورت می تواند منجر به جمع شدگی سیم شود(
جمع شدن براده های فلزی بر روی غلتک ها می تواند منجر
به ناپایداری در جوشکاری شود.
فاصله TIP CONTACT و NOZZLE GAS نیز باید
درست باشد معمولا 2mm ، TIP CONTACT عقب تر از
NOZZLE GAS باید باشد. فاصله بین CONTACT
TIP و قطعه کار نیز باید بین 20mm-15 باشد بیشتر بودن
این فاصله منجر به ناپایداری قوس و پاشش حین جوشکاری و
کم بودن این فاصله منجر به افزایش جریان و رخ
UNDERCUT یا ایجاد شیار بر روی جوش می گردد.
در ادامه کلید اصلی دستگاه را در وضعیت “1 “یا روشن قرار
دهید، فن دستگاه شروع به کار خواهد کرد.
کلید انتخاب 1 را در حالت دستی 2T یا اتومات 4T قرار
دهید.
)در حالت دستی یا دوضرب برای انجام شروع و پایان
جوشکاری نیاز به یک بار فشردن و رها کردن شستی تورچ
است اما در حالت اتوماتیک یا چهار ضرب نیاز به دو بار فشردن
و رها کردن شستی تورچ می باشد(
پتانسیومتر تنظیم ولتاژ جوشکاری را بر روی ولتاژی که
متناسب با جریان جوشکاری مورد نیاز است، قرار دهید. ولتاژ
قوس تاثیر مستقیمی بر روی پهنای جوش دارد. ولتاژ پایین
منجر به طول قوس کمتر و باریک شدن پهنای جوش می شود
همینطور افزایش ولتاژ منجر به افزایش طول قوس و پهن و
تخت شدن شکل جوش می گردد.
سپس پتانسیومتر تنظیم سرعت سیم را بر روی مقداری
متناسب با قطر سیم و ضخامت قطعه کار تنظیم نمایید. در
جوشکاری میگ جریان مستقیما متناسب با سرعت سیم می
باشد. بطور کلی می توان گفت هر 5mm.2 ضخامت قطعه کار
به جریان 100A برای جوشکاری نیاز دارد و قطر سیم 8.0 به
حدود جریان 145A-40A نیاز دارد و سیم 1 نیز به حدود
75A-250A جریان به 1.2 سیم ، 50A-180A جریان
برای جوشکاری نیاز دارد.
تنظیم سرعت سیم وابسته به شرایط جوشکاری می باشد، بطور
معمول در جوشکاری ورق های نازک سرعت سیم پایین
11
OPM382PD105 97.03.0
7
انتخاب می شود چراکه با این کار در حقیقت جریان جوشکاری
کاهش می یابد .
و این خود سبب می شود تا ورق های نازک کاملا کنترل شده
جوشکاری شوند. در جوشکاری کنج و گوشه بهتر است سرعت
سیم افزایش یابد چرا که با این کار طول قوس کاهش یافته و
جوشکاری راحت تر صورت می گیرد.
با کمک پتانسیومتر تنظیم اندوکتانس الکترونیکی می توان نرخ
افزایش جریان را در پروسه CIRCUIT SHORT کنترل
نمود و با تنظیم درست اندوکتانس می توان پاشش )spatter )
را در حین جوشکاری کاهش داد. در واقع پارامتر اندوکتانس بر
روی زمان قوس تاثیر می گذارد ، افزایش اندوکتانس منجر به
افزایش زمان برقراری قوس و کاهش اندوکتانس منجر به
افزایش تعداد اتصال کوتاه ها در شرایط جوشکاری SHORT
CYCLE می شود. بنابراین اندوکتانس بالا برای ورق های
ضخیم و مقدار کم اندوکتانس برای ورق های نازک پیشنهاد
می شود.
جوشکاری الکترود )MMA)
دستورالعمل شروع به کار:
بعد از اتصال کابل های جوشکاری، دستگاه را روشن نمائید و
کلیدتعیین نوع جوشکاری )شکل شماره 8 ،آیتم 2 )را در حالت
الکترود قرار دهید و توسط ولوم تنظیم جریان جوشکاری
)شکل شماره 8 ،آیتم 3 )جریان جوشکاری را در مقدار مناسب
تنظیم نمایید.جدول شماره 4 مقدار جریان مصرفی را با توجه
به نوع الکترود برای جوشکاری استیل و آلیاژهای دیگر نشان
می دهد ، مقادیر بیان شده در جدول کاملاً دقیق نیستند و
تنها برای راهنمایی می باشند. برای یک انتخاب درست باید به
دستورالعمل شرکت سازنده الکترود نیز توجه نمود.
جریان مورد نیاز برای جوشکاری به وضعیت جوشکاری و نوع
اتصال بستگی دارد و با افزایش ضخامت قطعه کار افزایش می
یابد.
 جریان بالا برای جوشکاری رو به بالا
 جریان متوسط برای جوش سر به سر
با استفاده از فرمول زیر می توان جریان تقریبی را برای جوش
فلزات معمولی محاسبه کرد :
قطر الکترود : Øe جریان جوشکاری : I
I=50× (Øe -1)
قطر الكترود
(mm)
ضخامت نوع الکترود – بازه جریان جوشکاری

جوشكاری تيگ (TIG(
کلید تعیین نوع جوشکاری )شکل 8 ،آیتم2 )را در حالت TIG
قرار دهید. توسط ولوم تنظیم جریان جوشکاری )شکل 8 ،آیتم
3 )جریان جوشکاری را انتخاب کرده، سپس نوک تنگستن را
به قطعه کار بچسبانید و سپس تورچ را به آرامی از روی قطعه
کار جدا نمایید تا قوس اصلی برقرار شود. )مطابق شکل 9 )
اکنون دستگاه با جریان تنظیم شده توسط ولوم اصلی آماده
برای جوشکاری است.
)جدول شماره 0 )مقدار جریان مصرفی را با توجه به نوع و قطر
الکترود برای جوشکاری نشان می دهد مقادیر بیان شده در
جدول کاملاً دقیق نیستند و تنها برای راهنمایی می باشند.
نوع الكترود – بازه جریان جوشكاری
قطرالكترود
mm
تنگستن
Rare Earth
2%Turchoise

مدت زمان آزمایش جزئی و کامل و بازدید از دستگاه باید هر
یک سال صورت گيرد.
تميز کردن دستگاه:
دستگاه باید حتی الامكان در مكان تميز و خشک قرار داده
شود. کثيفی و گرد و غبارهای محيط که می تواند به داخل
دستگاه وارد شود باید در حداقل مقدار خود باشد.
توجه: قبل از باز کردن بدنه دستگاه و اقدام به تميز
کردن، آن را از برق اصلی جدا کنيد.
داخل دستگاه باید در فاصله های زمانی منظم بوسيله هوای
کمپرسور با فشار کنترل شده تميز شده تا عملكرد خوب آن
تضمين شود. فاصله بين هر تميز کردن، به مدت زمان استفاده
از دستگاه و آلودگی محيط کار بستگی دارد. )برای محل کار
بسيار کثيف در هر ماه یک بار و در محل های تميزتر با فاصله
زمانی بيشتر(.
هرگز هوای کمپرسور را مستقيما بر روی قطعات الكترونيكی
اعمال نكنيد چراکه می تواند منجر به آسيب رساندن به این
قطعات گردد.
هنگام تميز کاری، اتصالات الكتریكی را بررسی نموده و در
صورت لزوم محكم کنيد همچنين سيم ها را بازبينی نمایيد تا
عيوب عایقكاری را پيدا نموده و سپس در صورت لزوم آن
عيوب را رفع کنيد از ورود آب یا بخار آب به درون دستگاه
جلوگيری کنيد و چنانچه آب یا بخار آب به درون دستگاه نفوذ
کرد حتما آن را خشک کرده و سپس عایق کاری ها را چک
نمایيد.
چنانچه از دستگاه برای مدت زمان طولانی استفاده نمی کنيد
آن را باید در جعبه بسته بندی کنيد و در یک مكان خشک
نگهداری کنيد

X