دستگاه جوش co2 گام الکتریک جوشا 500 آمپر هوا خنک مدل Multi Mig 1611

سه کاره  MAG/MIG و
MMA/ TIG
* بهره مندی از جدیدترین تكنولوژی اینورتر و استفاده از
بهترین کيفيت IGBT

امکان افزایش فاصله بین وایر فیدر و دستگاه تا ۱۰ متر (لیفه)

* پایداری پارامترهای جوشكاری حتی با وجود نوسان برق شهر
* برقراری قوس عالی و امكان تزریق سيم با سرعت پایين در
لحظه شروع قوس
اطلاعات فنی :
مشخصات فنی دستگاهها در جدول زیر خلاصه شده است :
* دیوتی سایكل بالا جهت انجام جوشكاری های طولانی
* بهره مندی از تكنيک فيدبک که منجر به توليد مشخصه ولتاژ
ثابت دراین دستگاه می گردد

Compare

توضیحات

معرفی یک دیگه از دستگاه جوش سه کاره دستگاه جوش co2 گام الکتریک جوشا 500 آمپر مدل MULTY MIG 1611 هوا خنک که با توجه به وایر فیدر جدا شونده امکان جوشکاری بدون نیاز به جابجایی خود دستگاه را فراهم می سازد.

دستگاه MIG Multi با بهره گيری از تكنولوژی inverter
و استفاده از سوئيچ های IGBT با قدرت بالا و کنترل آنها با
استفاده از تكنيک PWM ،امكان جوشكاری با کيفيت بالایی
را در پروسه MIG فراهم می سازد.

از قابليتهای دستگاه می توان به موارد زیر اشاره کرد:

سه کاره  MAG/MIG و
MMA/ TIG
* بهره مندی از جدیدترین تكنولوژی اینورتر و استفاده از
بهترین کيفيت IGBT

امکان افزایش فاصله بین وایر فیدر و دستگاه تا ۱۰ متر (لیفه)

* پایداری پارامترهای جوشكاری حتی با وجود نوسان برق شهر
* برقراری قوس عالی و امكان تزریق سيم با سرعت پایين در
لحظه شروع قوس
اطلاعات فنی :
مشخصات فنی دستگاهها در جدول زیر خلاصه شده است :
* دیوتی سایكل بالا جهت انجام جوشكاری های طولانی
* بهره مندی از تكنيک فيدبک که منجر به توليد مشخصه ولتاژ
ثابت دراین دستگاه می گردد
* امكان تنظيم ولتاژ و جریان جوشكاری بطور پيوسته
* امكان کنترل اندوکتانس الكترونيكی که منجر به پایداری
قوس می گردد
* کاهش وزن و ابعاد دستگاه با استفاده از تكنولوژی اینورتر
* مناسب برای جوشكاری آهن، استينلس استيل و آلومينيوم،
روی ورقهای نازک یا ضخيم و لوله ها
* حفاظت در مقابل اضافه بار
* انجام شروع و پایان جوشكاری با حق انتخاب یک یا دو بار
فشردن شستی تورچ
* کنترل سرعت سيم جوشكاری بوسيله سيستم فيدبک و ترمز
* دارای شستی تست سيم
* امكان پيش تنظيم ولتاژ جوشكاری بهمراه نمایش جریان و
ولتاژ واقعی حين جوشكاری و پس از جوشكاری
* قابليت تنظيم “Back Burn “جهت جلوگيری از چسبيدن
سيم به نازل تورچ یا قطعه کار
* نگهدارنده ویژه کپسول گاز

دوره ضمانت و خدمات پس از فروش

 

MULTI-MIG 1611,2011

X