تلفن

02188286834

دستگاه جوش co2 تک فاز گام الکتریک جوشا 200 آمپر مدل MINI MIG 202 C

وزن اینورتر جوشکاری ‏MINI MIG 202 C جوشا 16 کیلوگرم می باشد.

شدت جریان خروجی 200 آمپر و حداکثر توان مصرفی 9.2 کیلووات آمپر می باشد.

نوع فرآیند جوشکاری این دستگاه mig/mag(co2) بوده و دارای قابلیت جوشکاری MMA می باشد.

همچنین امکان تنظیم توان و آمپر جوشکاری به طور پیوسته و قابلیت تزریق سیم با سرعت کم در لحظه استارت آرک را دارد. این محصول از کیفیت جوش عالی حتی برای فلزات با ضخامت کم برخوردار است.

Compare

توضیحات

ازحسن انتخاب شما جهت برگزیدن دستگاه جوش co2 تک فاز گام الکتریک جوشا 200 آمپر مدل MINI MIG 202 C سپاسگزاریم. از این طریق، شما
اعتماد خود را به محصولات ما نشان دادید. توجه شمارا قبل از خرید به این مطلب جلب مینمایم.

دستگاه MIG Mini با بهره گيری از تكنولوژی inverter واستفاده از سوئيچ های IGBT با قدرت بالا و کنترل آنها بااستفاده از تكنيک PWM امكان جوشكاری با کيفيت بالایی را درپروسه MMA,MIG فراهم می سازد.

مشخصات اینورتر جوشکاری MINI MIG 202 C جوشا

وزن اینورتر جوشکاری ‏MINI MIG 202 C جوشا 16 کیلوگرم می باشد.

شدت جریان خروجی 200 آمپر و حداکثر توان مصرفی 9.2 کیلووات آمپر می باشد.

نوع فرآیند جوشکاری این دستگاه mig/mag(co2) بوده و دارای قابلیت جوشکاری MMA می باشد.

همچنین امکان تنظیم توان و آمپر جوشکاری به طور پیوسته و قابلیت تزریق سیم با سرعت کم در لحظه استارت آرک را دارد. این محصول از کیفیت جوش عالی حتی برای فلزات با ضخامت کم برخوردار است.

اینورتر جوشکاری ‏MINI MIG 202 C جوشا تک فاز بوده و طراحی بدنه آن به صورت کامپکت (وایر فیدر و پاور یکپارچه) می باشد.

این وسیله دارای توانایی جوش فلزات غیر آهنی و آلیاژ آن ها و ثبات در خروجی، ضد نوسان برق و فناوری پایداری قوس است.

شروع و اتمام زمان جوشکاری با یک یا دو بار فشردن کلید تورچ در این دستگاه انجام می شود.

این محصول دارای شستی تست سیم و ویژگی کنترل سرعت سیم با فیدبک و ترمز می باشد.

MIG Mini یک دستگاه قوی با تكنولوژی بالا و کاربردی
آسان است و دارای ویژگی های زیر می باشد:
ویژگی های برجسته دستگاه:

– پارامترهای جوشكاری
:MAG / MIG جوشكاری
جوشكاری MAG / MIG سيستمی است که در آن سيم
جوشكاری حامل قوس الكتریكی می باشد. اطراف نازل سيم،
گاز وجود دارد که گاز محافظ از آن خارج و منتشر می شود. با
این روش، قطره های جوش از آلودگی ناشی از اکسيد شدن
محافظت شده تا منجر به افزایش کيفيت جوش شود.

جوشكاری فلزی با گاز بی اثر (MIG(
در این تكنولوژی از گازهای بی اثر استفاده می شود. گازهای
مورد استفاده معمول عبارتند از: آرگون، هليوم و یا مخلوطی از
آنها )MIX .)از این گازها در جوشكاری آلومينيوم، مس،
تيتانيوم و غيره استفاده می شود.

جوشكاری فلزی با گاز فعال(MAG(
برای جوشكاری MAG گازهایی از قبيل CO2 ،آرگون و یا
مخلوطی از آنها بكار می رود. برای اهداف ویژه مخلوطی از
گازهای CO2 ،آرگون و اکسيژن نيز می تواند بكار رود. آهن و
فولاد زنگ نزن )استينلس( با این گازها جوشكاری می شوند.
با توجه به اینكه گاز CO2 خود اثر خنک کنندگی نيز دارد
تورچ جوشكاری در هنگام استفاده از این گاز نسبت به گازهای
غير از CO2 کمتر گرم می شود و این امر کاملاً طبيعی می
باشد. لذا در صورت استفاده از گازهای غير از CO2 ممكن
است نياز باشد کمی قدرت تورچ افزایش یابد.

 ميزان جریان گاز برای جوشكاری آهن و فولاد زنگ نزن باید
جریان گاز در محدوده تقریبی 8 تا 16 ليتر بر دقيقه تنظيم
شود.
برای جوشكاری آلومينيوم، جریان گاز حدود 31 درصد بيشتر
)11 تا 21 ليتر بر دقيقه( می باشد
– پایداری پارامترهای جوشكاری حتی با وجود نوسان برق شهر
– امكان جوشكاری فلزات غير آهنی و آلياژهای آنها
– کيفيت جوش عالی حتی برای فلزات با ضخامت کم
– برقراری قوس عالی و امكان تزریق سيم با سرعت پایين در
لحظه شروع قوس
– شاسی و موتور بسيار پر قدرت با 2 حلقه محرک
– کنترل سرعت سيم با فيدبک و ترمز
– امكان استفاده از قرقره سيم جوش با وزن 15kg

برای جوشكاری آلومينيوم، جریان گاز حدود 31 درصد بيشتر
)11 تا 21 ليتر بر دقيقه( می باشد

MINI MIG 202

X