تلفن

02188286834

دستگاه جوش زیر پودری چندكاره تيپ TS 801 ARC M گام الکتریک

 • شیفت کاری بسیار بالا
 • مجهز به نمایشگر دیجیتال بر روی تراک و پاورسورس
 • امکان کنترل سرعت سیم و تراک
 • دارای حالت پیش تنظیم جریان و ولتاژ خروجی و سرعت تراک (Preset function)
 • سهولت تنظیم پارامترهای قوس در مقایسه با نمونه های سنتی
 • دارای حالت Local جهت جوشکاری با الکترود دستی (SAW/SMAW) و گوجینگ
 • کیفیت جوش بسیار عالی با کنترل هوشمند جریان/ ولتاژ خروجی حین کار بر اساس تنظیمات preset
Compare

توضیحات

بریم سراغ دستگاه جوش زیر پودری چندكاره تيپ TS 801 ARC M گام الکتریک امروزه هنگامي كه سخن از سرعت بسيار زياد جوشكاري همراه با نرخ رسوب بالا در ورقهاي ضخيم به ميان مي آيد نام فرآيند جوش زيرپودري اولين است.

دستگاه های جوشكاري زيرپودري سه کاره 

زير پودري )CC,CV (SAW
الكترود پوشش دار )MMA)
قابليت برشكاري يا شيارزني در فرايند قوسي هوا-كربن )Gouging

دستگاه جوشكاري چندكاره
تيپ MULTI ARCويژگيهاي برجسته MULTI ARC
ً وقتي كــه يك دســتگاه چنــد كار انجام
معمــولا
مي دهد، انجــام دادن همه كارها در كيفيت عالي
به ســختي امكان پذير اســت. اكنون گام الكتريك
پس از 25 ســال تجربه و با توانايي هاي برجســته
و با بهــره گيري از دانش فني مهندســين خود و
شركت مركله آلمان دســتگاه جديدي را معرفي
مي نمايد كه قابليت انجام چهار فرآيند جوشكاري
همگي با كيفيت بســيار عالي را دارد. اين دســتگاه
مي توانــد در كاربردهاي اتوماســيون جوش، با
حركت تراك يا قطعه كار و بدون دخالت دســت،
جوشــكاري زيرپودري )SAW )را انجام دهد. و
در جوشــكاري با دســت در فرآيندهاي الكترود
پوشش دار و گوجينگ در نهايت كيفيت، جوشكاري
را امــكان پذير مي ســازد. ARC MULTI براي
جوشــكاري قطعات با ضخامت بســيار كم تا بسيار
زياد و در صنايع مختلف كشــتي ســازي، ماشــين
سازي، اسكلتهاي فلزي، ســازه هاي سنگين، صنايع
پتروشــيمي و نفت و گاز، ســيمان، خودرو سازي،
مخازن تحت فشار كاربرد دارد.

 

تنظيم پيوسته جريان و ولتاژ در تمام فرآيندها
قابليت انجام جوشكاري الكترود پوششدار
MMA ،زيرپودري SAW و انجام گوجينگ
gouging همگي با كيفيت بسيار عالي
قابل اتصال به تراك براي جوشكاري
زيرپودري


انتخاب مشخصه استاتيكي CV/CC براي
جوشكاري زيرپودري


مجهز به سيستم آنتي استيك و همچنين سيستم
ريموت هوشمند )براي فرآيندهای MMA و
Gouging)
مجهز به preset اتومات )تنظيم پارامترهاي
جوشكاري قبل از شروع كار( بوسيله نمايشگر
ديجيتال


حساس نبودن جريان جوش به نوسانات
ولتاژ شبكه و طول قوس و طول كابل
داراي حفاظت اضافه بار و نشانگر مربوطه
حفاظت در مقابل نويزهاي خارجي كه سبب
طوالني شدن عمر دستگاه مي گردد

     منبع تغذیه در مدلهای SPEED ARC ،

     تراک جوشکاری زیر پودری در مدلهای SPEED CAT

     فیدر ایستگاهی زیر پودری در مدلهای SPEED FEED

شركت گام الكتريك با همكاري Kjellberg آلمان كه مخترع و اولين سازنده الكترود جوشكاري در جهان در سال 1922  مي باشد، ساخت ماشينهاي جوشكاري زيرپودري را آغاز نموده و اكنون با بهره گيري بیش از 30 سال تجربه و ثبت اختراعات خود، ماشينهاي جديد خود را قابل رقابت با بهترين هاي جهان قرار داده که مزایایی چند نسبت به آنها دارد.

تجهیزات جوشکاری زیر پودری  گام الکتریک  

 دو گزینه میتوانند داشته باشند :

اول : منبع قدرت تیپ SPEED ARC به انضمام وایرفیدر و تراک جوشکاری تیپ SPEED CAT

(که هر گاه قطعه کار ثابت بوده و برای جوشکاری کردن به حرکت تراک نیاز باشد مورد استفاده قرار می گیرند)

 

دوم : منبع انرژی تیپ SPEED ARC به انضمام وایر فیدر و تجهیزات ثابت تیپ SPEED FEED

(که هر گاه قطعه کار متحرک باشد و نیازی به حرکت تراک وجود نداشته باشد مورد استفاده قرار می گیرند)

قابلیت ها ی دستگاه:

 • شیفت کاری بسیار بالا
 • مجهز به نمایشگر دیجیتال بر روی تراک و پاورسورس
 • امکان کنترل سرعت سیم و تراک
 • دارای حالت پیش تنظیم جریان و ولتاژ خروجی و سرعت تراک (Preset function)
 • سهولت تنظیم پارامترهای قوس در مقایسه با نمونه های سنتی
 • دارای حالت Local جهت جوشکاری با الکترود دستی (SAW/SMAW) و گوجینگ
 • کیفیت جوش بسیار عالی با کنترل هوشمند جریان/ ولتاژ خروجی حین کار بر اساس تنظیمات preset

CV:  قابلیت تبدیل شدن به دستگاه جوشکاری در مدCV را داراست.

کاربرد مد CV:

 • الکترواسلگ
 • جوش با سیم توپودری
 • سخت پوشکاری (Hard facing)

کاربردهای استفاده :

 • صنایع مخزن سازی
 •  صنایع خودروسازی
 • کاربرد ویژه در جوشکاری های حساس، با دقت بالا، صنایع فلزی، مونتاژ و …
 • صنایع تولیدی نفت و گاز و پتروشیمی، سیمان، فولاد و …

مشخصات ویژه:

 

 • استهلاک پایین تراک
 • امکان تنظیم راحت نازل جوشکاری در زوایای مختلف

Process
800 A Current Welding Maximum

700 A Cycle Duty% 60 at Current Welding

600 A Cycle Duty% 100 at Current Welding

83 83 58 V Voltage Load. No

Continuous Step Control Voltage

400 V) 50Hz, Phase Three (Voltage Input

71 A Output. Max at Current Input

53 A Cycle Duty% 100 at Current Primary

48 KVA) Max (Power Installed

63 A) Action Delayed (Fuse

10 * 4 mm2) NYY, Cu (Cable Main

IP21S) IEC529 to. Acc (Class Protection

1000 * 530 * 820 mm) H x W x L (Dimension

270 kg W

X