تلفن

02188286834

دستگاه جوشكاري CO2 میگ PARS MIG-SP601 گام الکتریک 600آمپر

*600 امپر آب خنک و هوا (طبق سفارش)

*ولوم کنترل
* تنظيم بسيار آسان، سریع و دقيق با کنترل پيوسته ولتاژ
جوشكاری )در حين انجام جوشكاری

* دارا بودن 4 وضعيت پالس )انتخاب فرکانس

* مناسب برای جوشكاری آلومينيوم، آهن، استينلس استيل
روی ورقهای نازک یا ضخيم و لوله ها

Compare

توضیحات

میرسیم به قویترین و تخصصی ترین دستگاه جوش میگ دستگاه جوشكاري سه فاز میگ PARS MIG-SP601 گام الکتریک که دیگه میشه گفت کامل ترین و بهترین دستگاه توی هم رده های خودش هست.

مدل های: PARS MIG-SP601 (آب خنک / هوا خنک)

                              PARS MIG-SP601 (SHIPYARD

ويژگيهاي برجسته دستگاه

دستگاه جوشكاریMAG / MIG با سوئيچ پالس دارای
ویژگيهای زیرمی باشد:

*600 امپر آب خنک و هوا (طبق سفارش)

*ولوم کنترل
* تنظيم بسيار آسان، سریع و دقيق با کنترل پيوسته ولتاژ
جوشكاری )در حين انجام جوشكاری

* دارا بودن 4 وضعيت پالس )انتخاب فرکانس

* مناسب برای جوشكاری آلومينيوم، آهن، استينلس استيل
روی ورقهای نازک یا ضخيم و لوله ها

* انجام شروع و پایان جوشكاری با حق انتخاب یک یا دو بار
فشردن شستی تورچ

* کنترل سرعت سيم بوسيله سيستم فيدبک و ترمز

* شروع قوس نرم بوسيله سيستم قابل تنظيم start Soft

* قابليت تنظيم back Burn جهت جلوگيری از چسبيدن
سيم به نازل تورچ یا به قطعه کار

* نمایشگر دیجيتال جریان جوشكاری، ولتاژ قوس و در صورت
سفارش، سرعت تغذیه سيم

* حفاظت در مقابل اضافه بار

* دارای سيستم آب خنک جهت خنک سازی تورچ
* نگهدارنده ویژه کپسول گاز

* اطالاعات فنی:

مشخصات فنی دستگاه هایSP Mig در جدول زیر خلاصه
شده است.

MIG SP 601 دستگاه نام
50 HZ فرکانس
3 x 400V ورودی ولتاژ
D 63 A فيوز
بازه جریان 600A,….,25A
ولتاژ حالت مدار باز 60V,…,11
جریان جوشكاری در دیوتی سایكل 66 %550A
جریان جوشكاری در دیوتی سایكل 166 %490A
کالس عایقی F
کالس حفاظتی IP21S
450×960×760 mm )L×W×H(ابعاد

وزن 193Kg

PARS MIG SP 501,601

PARS MIG SP 601-SHIP YARD

دفترچه دستورالعمل دستگاهها

X