نمایش یک نتیجه

 • دستگاه جوشكاري CO2 میگ PARS MIG-SP601 گام الکتریک 600آمپر

  *600 امپر آب خنک و هوا (طبق سفارش)

  *ولوم کنترل
  * تنظيم بسيار آسان، سریع و دقيق با کنترل پيوسته ولتاژ
  جوشكاری )در حين انجام جوشكاری

  * دارا بودن 4 وضعيت پالس )انتخاب فرکانس

  * مناسب برای جوشكاری آلومينيوم، آهن، استينلس استيل
  روی ورقهای نازک یا ضخيم و لوله ها

  مشاهده سریع
X