نمایش یک نتیجه

 • دستگاه جوش آرگون Mini TIG 201 AC/DC

  • 200 آمپر AC/DC
  • جوشکاری آلومینیوم
  • جوشکاری در حالت هایAC موج مربعی/ DC Pulse/AC فرکانسی / جوشکاری الکترود در حالت AC / جوشکاری الکترود در حالت DC
  • امکان ذخیره برنامه و حالت های جوشکاری
  • امکان تغییر کلیه پارامترها بصورت دیجیتال و برنامه پذیر : پیش گاز -جریان پیک- فرکانس جریان پایه- زمان های شروع و خاتمه جوش –جریان شروع جوشکاری- جریان خاتمه جوشکاری- پس گازpost gas- پهنای پالس- فرکانسAC
  مشاهده سریع
X