نمایش یک نتیجه

 • دستگاه برش پلاسما گام الکتریک جوشا سه فاز مدل POWER CUT 161 A-CNC

  • *قابلیت برش انواع فلزات هادی (آهن، آلومینیوم، استنلس استیل و …
  • *تکنولوژی اینورتری
  • توانایی کنترل جریان برش بصورت پيوسته از 1 تا 161 آمپر در مدل -161A
   CNC
  • * دارا بودن سيستم کنترل و تثبيت جریان و حساس نبودن
   به نوسانات برق شبكه و فشار گاز )هوا(
  • * قابليت عملكرد دستگاه در منفی 21 %کاهش ولتاژ برق
   شبكه و مثبت 15 %افزایش ولتاژ برق شبكه
  • * قابليت کار دائم با دستگاه در جریان ماکزیمم )دیوتی
   101A,101A-CNC,161A- مدلهای در%(111 سایكل
  مشاهده سریع
X