تلفن

02188286834
نمایشگاه بین المللی صنعت تهران

سپاس از همراهیتان با گام الکتریک

منتظر حضور  پر مهرتان در نمایشگاه بین المللی صنعت تهران هستیم.

زمان: ۹ لغایت ۱۲ مهر ۱۴۰۱

ساعات بازدید: ۸ الی ۱۵

مکان: محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران، رو به روی سالن 34 خلیج فارس، فضای باز غرفه 1019

X